Zavezani smo k zagotavljanju najvišjih etičnih in strokovnih standardov, kar je hkrati najpomembnejša prednostna naloga vseh zaposlenih, globoko zakoreninjena v kulturi naše družbe.

Zavedamo se, da je uspešnost naše družbe odvisna od pozornosti, ki jo namenjamo spoštovanju in brezhibnemu izvajanju standardov skladnosti naših partnerjev. Zato svoj sistem skladnosti poslovanja prilagajamo standardom naših partnerjev.

Tesno sodelujemo s/z:

bolnišnicami

klinikami

lekarnami

veleprodajo